GironaActiva és un centre multidisciplinari que combina el fisioterapeuta, readaptador, preparador físic i nutricionista, per tal de, donar la màxima qualitat de servei a tots els pacients i usuaris. S'avalua l'estat inicial, es fixen objectius, es prescriu l'activitat i s'avalua el procés en equip per millorar el rendiment i/o la qualitat de vida de cadascú.

Entrenament

Personal i grup reduït (màx 3)

Màxima qualitat de servei comença amb una valoració inicial sobre la condició física de l'usuari i qüestionari de salut.

El professional realitza la prescripció d'exercicis i periodització en microcicles (setmanals)  per assolir els objectius de l'usuari.

Un cop valorat a l'usuari s'aconsella els diferents packs d'entrenament que poden ser de 30 minuts o 1 hora. La sessió està guiada, controlada i avaluada contínuament per un professional.

Què podem entrenar i aprendre?

  • Mobilitat, Força màxima, Resistència a la força, Velocitat, Potència, Propiocepció, Flexibilitat, Resistència cardiovascular, Agilitat i molt més!
  • Aprenentatge teòric d'anatomia, fisiologia, entrenament, metabòlic, nutrició i biomecànica.

Fisioteràpia i Rehabilitació

Fisioteràpia esportiva, traumatològica i gent gran
 

Identifiquem el problema, expliquem a què és degut i perquè ha aparegut i intervenim per ajudar-te de manera activa.

Fisioteràpia esportiva: tractaments fibril·lars, sobrecàrregues, lesions lligamentoses, tendinopaties, i molt més per millorar o mantenir un rendiment òptim.

Fisioteràpia traumatològica: lumbàlgies, cervicàlgies, pròtesis, intervencions quirúrgiques, dolors crònics i altres per disminuir o prevenir dolor. 

Fisioteràpia per a gent gran: pèrdua de mobilitat, osteoporosis, sarcopenia, patologies i altres per millorar la qualitat de vida i autonomia.

Readaptació i prevenció de lesions 

Entrenament i fisioteràpia

Després d'una lesió és fonamental adaptar el teu cos a les exigències físiques que requereix la teva professió.

L'equip de fisioteràpia i d'entrenament treballen de manera conjunta per programar els exercicis i teràpies corresponent a la teva lesió, a fi de, reincorporar-te de manera totalment segura a l'activitat física.

Els esports o la feina ens requereixen un seguit d'exigències físiques dels quals poden sorgir lesions, a causa de, moviments repetitius, postura inadequada, desequilibri muscular, estabilitat articular afectada i altres.

S'analitza a l'usuari i la seva professió per valorar si està exposat a un alt percentatge de patir una lesió, a fi de, crear un programa d'exercicis i teràpies per prevenir una lesió.

 

Nutrició

Valoració de la persona, pauta nutricional i antropometria

Entrevista per conèixer a la persona, gustos, aliments que ingereix en el dia a dia, si té patologies, lesions o intoleràncies.


Valoració antropomètrica per saber el % de massa muscular, % de greix i altres.


Descripció dels objectius a complir i entrega de pauta nutricional personalitzada.

Es pot fer control mensual per valorar si es compleixen els objectius.

Logo

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.